• KUNNSKAPSRIK: Ingunn Birkelands kunnskap innenfor familie, – kvinne- og likestillingspolitiske spørsmål var stor. Hun delte mer enn villig av sin kunnskap. Saker hun mente var viktig, liten eller stor tok hun tak i – urettferdigheten eller mangelen skulle løses. FOTO: Privat

Ingunn Birkeland til minne

Ingunn arbeidet for å synliggjøre det store ulønnede arbeid kvinner utfører i hjemmene uten å få trygderettigheter og pensjonspoeng.