Om to år skulle den nye Sotrabrua stått klar. Nå er den utsatt igjen.

Ved å overlate utbyggingsansvaret til private aktører skulle regjeringen få fart på den nye broen til Sotra. Nå er den utsatt igjen.