18-åring mistet livet i trafikkulykken – nå er sjåføren frikjent

Retten mener det ikke kan bevises at sjåføren holdt for høy hastighet i trafikkulykken på Husnes i 2017, der en 18 år gammel mann mistet livet.

Publisert:

OMKOM: Jens Emil Tøkje Jacobsen (18) ble bekreftet omkommet etter ulykken på Husnes i desember 2017. Den jevnaldrende sjåføren ble frikjent i Sunnhordland tingrett. ANDERS TOTLAND/Sunnhordland (ARKIV)

I en enstemmig dom fra Sunnhordland tingrett heter det at «retten ikke kan utelukke at den tiltalte kjørte med en hastighet som var innenfor fartsgrensen og som fremsto som forsvarlig for tiltalte».

Domsavgjørelsen ble først omtalt i Sunnhordland.

Ulykken skjedde den 27. desember 2017 på Opsangerveien i Kvinnherad, da sjåføren fikk skrens og havnet i autovernet.

18 år gamle Jens Emil Tøkje Jacobsen, som var passasjer i bilen, omkom på stedet, mens den tiltalte sjåføren ble kritisk skadet.

Det var svært glatt på stedet da ulykken skjedde.

Tvil om hendelsesforløpet

I tiltalen fra statsadvokaten i Hordaland ble det lagt til grunn at sjåføren holdt en hastighet på 72 kilometer i timen i 60-sonen. Dette har Vegvesenet kommet frem til gjennom rekonstruksjon og simulering av ulykken i et dataprogram.

Aktor la ned påstand om 30 dagers betinget fengsel, samt en bot på 10.000 kroner for den nå 20 år gamle mannen.

Retten er imidlertid i tvil om selve hendelsesforløpet – og påpeker at vurderingen av bilens hastighet baserer seg på en teoretisk beregning som ikke har latt seg sikkert verifisere.

Utelukker ikke vannplaning

Videre mener retten det er knyttet tvil til hvorfor bilen fikk skrens, og utelukker ikke muligheten for at den tiltalte mistet kontroll på bilen som følge av vannplaning og slaps i veibanen.
Retten utelukker heller ikke at sjåføren i et slikt tilfelle kan ha holdt lavere hastighet enn fartsgrensen på stedet.

Ifølge vitneforklaringer fra kamerater som satt i en annen bil, skal den tiltalte ikke ha kjørt spesielt fort da ulykken inntraff.

Retten konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig bevis for at tiltalte kjørte over fartsgrensen. De mener også det foreligger rimelig tvil om 20-åringen handlet uaktsomt i den aktuelle svingen.

Publisert: