– Herfra kan det spares liv

– Vi kan redde en håndfull liv hvert år hvis alle luftambulanser på Vestlandet styres herfra, sier akutt-sjefen på Haukeland.

Publisert Publisert

STYRER LUFTAMBULANSEN: – Ingen dag er lik, sier Daniel Røen, som jobber med å koordinere helikoptertrafikken til og fra Haukeland. Foto: Kari Pedersen

Han kalles fjerdemann i helikopteret, selv om han sitter tørt og trygt på en kontorstol i Sentralblokken på Haukeland universitetssjukehus.

Daniel Røen er på vakt som luftambulansekoordinator og jobber bak en vegg av dataskjermer i Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Skjermene bruker han til å følge luftambulansen på utrykning, sjekke vær- og flyforhold og logge helikopterturene.

Røen formidler medisinsk støtte, hjelper piloten forbi kraftspenn og varsler hvis ikke helikopteret melder seg som avtalt.

– En krevende og hektisk jobb, men også gøy. Ingen dag er lik, sier han.

Dragkamp på Vestlandet

Etter 22. juli og et luftambulansehavari i 2014, ble det bestemt at det er behov for en felles luftambulansesentral i hver helseregion. Denne sentralen skal koordinere og øke sikkerheten for luftambulansen.

I de tre andre helseregionene er sentralen plassert ved regionsykehuset.

I Helse Vest pågår en dragkamp mellom Stavanger og Bergen, som har regionsykehuset. Avgjørelsen faller i Helse Vests styre om en knapp måned.

Bergen har støtte fra styret i Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde, pluss fra tidligere Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland, som er styreleder i Stavanger. Resten av styret der går for Stavanger.

KONKURRERER: Stavanger har flest helikopterutrykninger, Bergen har flest helikopter inn til sykehuset. På et tidspunkt sto det tre legehelikoptre på taket av sykehuset samtidig. Foto: Jan Ove Berntsen, Helse Bergen

Vekt på flysikkerhet

Øyvind Østerås, leder av akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen, kjenner seg ikke trygg, selv med solid støtte for Bergen.

I vedtaket fra Helse Stavanger-styret står det at avgjørelsen må legge stor vekt på flysikkerhet.

Det mener Stavanger-tilhengerne er et argument i deres favør, siden regionen har et sterkt helikoptermiljø.

– Kan spare liv

Østerås sier medisinere ikke bør mene noe om flysikkerhet. Han peker i stedet på uttalelsen til flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse.

– Plasseringen av denne funksjonen påvirker ikke flysikkerheten. Men at det blir sentralisert øker sikkerheten og kvaliteten i tjenesten, skriver Bragstad i en e-post til Helse Vest.

Østerås mener pasientsikkerheten må veie tyngst:

– Det er viktig å få frem at det faktisk har betydning for pasientsikkerheten hvor sentralen blir plassert. Haukeland har det regionale traumesenteret, og det er mye å vinne på at luftambulansesentralen er plassert samme sted, sier han og legger til:

– Vi mener en håndfull menneskeliv kan spares hvert år hvis alle luftambulanser på Vestlandet blir styrt fra Haukeland.

ARGUMENT: – Haukeland har det regionale traumesenteret, og det er mye å vinne på at luftambulansesentralen er plassert samme sted, sier Øyvind Østerås. Her med Karoline Tyssøy Pedersen, seksjonsleder ved AMK. Foto: Kari Pedersen

Fraktes andre steder

Thomas Geisner, leder av traumesenteret, bekrefter dette:

– Å tallfeste er vanskelig, men vi snakker i hvert fall om to-tre liv årlig.

– Hvordan forklarer du det?

– Vi har sett at pasienter som skulle vært fløyet direkte til traumesenteret i Bergen, først blir fraktet til Stavanger eller andre sykehus. Det gjelder sterkt nedkjølte pasienter, som må varmes i hjerte-lungemaskin, som bare fins på regionsykehusene. Og det gjelder en rekke andre skader, der tiden teller.

Hvis sentralen ligger tettere på traumesenteret, kan vi unngå disse feiltransportene og spare liv, sier Geisner.

Bedre oversikt

Øyvind Østerås tar BT på omvisning i AMK-sentralen.

Å få luftambulansesentralen betyr ikke flere folk, men at styringen av helikoptrene i Stavanger, Førde og Bergen blir samlet på færre hender med bedre oversikt.

Med vindu inn til sentralen ligger et møterom.

– Her kommer fagfolk fra traumesenteret og bistår våre folk, forklarer han.

Beredskapsrommet der sykehusledelsen samles når alarmen går, ligger rett over gangen.

Ordfører-støtte

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) har også engasjert seg i spørsmålet om luftambulansesentralen.

– Dette er i utgangspunktet ikke en politisk beslutning, men samtidig er det et utrolig viktig politisk spørsmål. Folk på Vestlandet skal ha det aller beste helsetilbudet og den beste beredskapen. Det fordrer at luftambulansesentralen plasseres på regionsykehuset, sier Persen.

Publisert