Kastet flaske på mann (36)

Deretter skal fire menn ha lagt på sprang.