Bergen ligger etter på sykehjemsbygging

Utbyggingen av 30 prosent av sykehjemmene i Hordaland blir ytterligere utsatt. Verst står det til i Bergen, der 404 plasser står på vent.