- Helse Førde får for lite pengar

Dei store underskota i Helse Førde kan kome av at helseføretaket får for lite pengar frå Helse Vest.