Har knekt Giardia-koden

Ny forskning kan gi nytt håp for dem som er blitt kronisk syke av Giardia.