- Vi får jo fryktelig mange e-poster

Frps hovedkontor får mange tips om kupp og infiltrasjon, ikke minst fra Bergen. - Det er vanskelig å sjekke alle, mener generalsekretæren.