- Guttene diskrimineres

Derfor er jentene flinkest på skolen, mener forsker.