Redde for å krysse gaten

Fotgjengerfeltene i Kaigaten er fjernet.