- Ingen problemer for bompengesøknad

Justeringen og oppdateringen av bompengesøknaden for E39 Os-Bergen skaper ingen politiske problemer.