Forbereder søk etter Neteland

Fana-lensmann Norvald Visnes forbereder et storstilt søk etter den savnede Alexander Neteland (22).