Under Høyden

I dypet under Geofysisk Institutt ligger en av Nygårdshøydens best bevarte hemmeligheter.