Skal hjelpe de gravide på jobb

Jordmor Birte Hellen skal få ned sykefraværet blant gravide i Bergen kommune.