Det vi lta lang tid å undersøkja alle Vestlandstunnelane

Statens vegvesen på Vestlandet får ikkje ferdig tryggleiksrapportar for alle tunnelane før ut på hausten i år.