Vil temma Rasdalsfossen

Det er slutt på dei store kraftutbyggingane her i landet, men ved Bolstadøyri er det klart for nytt småkraftverk.