- Ingen gåvepakke frå Forsvaret

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser at det er ein fare for at ho og Forsvaret kan bli skulda for å gje Karlsvik ei gåvepakke.