Rødt raseri bare i Bergen

Torstein Dahle mener Rødt i Bergen sliter med partikulturen. Den politiske uenigheten er like stor andre steder i landet, men uten at folk melder seg ut.