Kjenner reglene

Frank W. Hansen har møtt i nemnden som behandler klager på avslag på parkeringstillatelse.