- Har aldri opplevd liknende

Notar må stenge to av kontorene sine i Bergen etter at Kredittilsynet fant at ut ansatte skal ha drevet ulovlig videresalg av nye boliger. Nå skal flere meglerkontor under lupen.