Teller på knappene

To måneder før fristen går ut, teller kretsen rundt Sigmund Grønmo på knappene om de igjen skal stille ved vårens rektorvalg på universitetet.