Millionkrav mot Odda

På 50-tallet ble barn fra Odda sendt til et barnehjem i Stavanger, der barn ble utsatt for vold og seksuelle overgrep. Nå har fem rettet erstatningskrav mot kommunen.