Brustad sikret hjerneseieren

Sylvia Brustad satt foten ned i tautrekkingen om hjerneoperasjonene og opprettholdt dermed vedtaket til Helse Vest .