Skremt av kraftplanene

Aud Karin Lønvik i Øygarden vil ikke bli omringet av høyspentmaster og ledninger. Helsefare, lavere boligpriser og ødelagt landskap skremmer.