Fornya prestetenesta

Jon Ytrehorn var ein av dei første lekmenn som vart ordinert til prest utan teologisk embetseksamen. Få har fungert så godt som han.