Turlag vil stoppe vekst

Kvam herad vil overbevise Fylkesmannen om at Kvamskogen trenger større utbygging, men møter motstand i Bergen Turlag.