Åsanepolitikerne må på banen

– Hadde vi hatt Christian Michelsen her nå, så hadde vi allerede vært godt i gang med å bygge bybane til Åsane, oppsummerte disponent Andreas Grimelund fra eiendomsutviklingsfirmaet Rolf Olsen AS. Anledningen var et større orienterings- og debattmøte om fremtidig bybane på strekningen Sentrum-Åsane i Gjensidigegården sist onsdag.