Seks innbrudd på fem timer

Seks biler har fått gjennomgå i natt.