Hydrogenferjer neste generasjon

Neste generasjon bilferjer vil gå på hydrogen, og blir forureiningsfrie.