Barnehagestrid i Høgre

Med knapt fleirtal seier Hordaland Høgre nei til å la skulegangen byrje allereie i barnehagane.