Kunstnarar skada verneverdig hus

Kunstnarar i Odda har gått laus på containerverkstaden på Smelteverkstomta med diamantsag, utan formelt løyve.