Ulykke i tunnel

Det har vært en kollisjon inne i Arnanipatunnelen. Tunnelen ble stengt.