Rydder for fullt i helgen

Opprenskningen av oljesøl kommer til å fortsette for fullt i helgen.