- Bergen sviktar dei utviklingshemma

200 av Bergen sine utviklingshemma står på venteliste for å få seg eigen bustad.