Tidligere ulykker på Fedje

Vestkysten av Fedje har også tidligere opplevd en rekke ulykker og nestenulykker. Se oversikten!