Fagforbund ut mot drosjeeierne

Mange sjåfører mangler feriepenger og er ikke registrert i arbeidstakerregisteret.