- Jeg ble skjelven

Ørjan Rasmussen (13) var vitne til det 40 meter brede jordraset på Skjold. Stien som raste ut, ble brukt som skolevei.