Frykter taximonopol

Taximonopol og økte priser kan bli resultatet av nytt regelverk for drosjenæringen.