God bør for Sjøfartsmuseet

For femte år på rad setter Ber-gens Sjøfartsmuseum publi-kumsrekord. Økonomisk er uværet tilbakelagt.