Ingen utsettelse av arealplanen

Komité for miljø og byutvikling stemte ned både SVs og Frps forslag om å utsette behandlingen av kommuneplanens arealdel.