Barnevernet: - Skal ikke skje

Bufetat-direktør Geir Kjell Andersland sier det er uakseptabelt at barn begynner med rus når de er under barnevernets omsorg.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

— Jeg har registrert at slike opplysninger er kommet frem, og dette skal selvfølgelig ikke skje. Barn skal verken utvikle eller videreutvikle sitt rusmisbruk på våre institusjoner. Vi prøver også å sette sammen grupper slik at ferske barn ikke kommer sammen med dem som har et rusproblem, sier Andersland.

Han mener det er vanskelig å stanse rusmisbruket til barna som allerede er rusmisbrukere når de kommer til institusjonene.

— En av grunnene til at de kommer til oss kan nettopp være rusproblemer. Vi fører kontroll, men en skal huske på at disse barna ikke er i et fengsel. Institusjonene er deres hjem. Stort sett er det åpne dører, og all bruk av tvang skal vi rapportere og begrunne, sier direktøren.

- Hva tenker du om at barn ruser seg på selve institusjonen?

— Det er selvfølgelig ille dersom dette er riktig. Vi skal ikke akseptere at en tar med seg rusmidler inn på en institusjon, og har vi mistanke om at noe slikt skjer, skal vi også gripe inn, sier Andersland

-Kontakter dere politiet dersom dere finner en hasjklump på en institusjon?

— Vi gjør nok ikke alltid det, men det er en vanskelig avveining dette. En skal jo prøve å bygge opp et tillitsforhold til disse barna som gjerne har et anstrengt forhold til voksne. Dersom vi hele tiden kobler inn politiet, blir det vanskelig. Vi har likevel et godt samarbeid med politiet, og i enkelte spesielle tilfeller går vi også selv til anmeldelse, sier direktøren.

Han mener det er viktig at de barna som har behov for det også blir en del av rusomsorgen.

— Vårt grunnleggende prinsipp er barnets beste. Disse barna kan ha forskjellige problemer. Utover rus er det også snakk om psykiske problemer. Da er det viktig at en får et enda bedre samarbeid med både psykiatrien og rusomsorgen, som har den riktige kompetansen på disse feltene, sier Andersland.

Publisert: