Barnevernet: - Skal ikke skje

Bufetat-direktør Geir Kjell Andersland sier det er uakseptabelt at barn begynner med rus når de er under barnevernets omsorg.