Lekser best for de beste

Lekser fungerer for de skolesterke, men ikke for de svake elevene. Størst betydning har uansett elevenes bakgrunn og forholdet til lærere og foreldre.