- Kan få store ringvirkninger

Departementets avgjørelse vil danne presedens for en rekke liknende saker, mener byråd Lisbeth Iversen.