— Vi mener dette er en alvorlig sak og at det har vært en svikt i prioriteringen av sikkerheten over lang tid, sier politiadvokat Jørn-Lasse Refsnes.

19. desember 2012 mistet litauiske Tomas Lekeckas (24) livet i en dykkerulykke på et fiskeoppdrettsanlegg i Bøfjorden i Hyllestad. Han hadde jobbet i Sunnfjord Dykkerservice i rundt en måned da ulykken skjedde. Daglig leder, styreleder og selskapet er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven og dykkerforskriften.

Rettssaken gikk over fire dager i Fjordane tingrett og ble avsluttet fredag. Refsnes la ned påstand om 90 dagers ubetinget fengsel for daglig leder og styreleder, og 600.000 kroner i bot til selskapet.

— Det er viktig å signalisere til bransjen at det er et strengt straffansvar ikke å ivareta sikkerhet, spesielt i en type virksomhet med stort farepotensial, sier Refsnes.

- Tar sin straff

Daglig leder hadde ansvar for den daglige driften og jobber også som dykker i selskapet. Han erkjente straffskyld på halvparten av de 14 tiltalepunktene første dag i retten. Forsvareren hans, Per Kjetil Stautland, forteller at klienten erkjente straffskyld for tre punkter til i løpet av rettssaken.

— Han vil ikke unndra seg straff, men påstanden er litt streng sammenlignet med rettspraksis. Han er ikke tiltalt for uaktsomt drap, men for brudd på arbeidsmiljøloven, sier Stautland.

— Hva er rettspraksisen?

— Det er et problem at det finnes lite av det, men vi la frem en del dommer der det var idømt mildere straff, sier Stautland.

Forsvareren mener det er formildende at saken nesten er to år gammel. Daglig leder har ifølge forsvareren sagt at han tar den straffen han får.

— Han er veldig lei seg, men den store katastrofen er at en mann er omkommet, ikke at han kommer til å få en straff, sier Stautland.

Krever full frifinnelse

Styrelederen deltok ikke selv som dykker i selskapet, men påtalemyndigheten mener likevel at han hadde et ansvar for at selskapet drev lovlig og forsvarlig. Forsvareren til styrelederen, Paul-Inge Angelshaug, la ned påstand om full frifinnelse på alle tiltalepostene for hans klient. Han mener retten må skille mellom ansvaret styreleder og daglig leder har for sikkerheten.

— Hvis man skal pålegge min klient et ansvar, forutsetter det at han fikk avviksrapporter og rapporter som gjorde at han hadde grunn til å reagere, sier Angelshaug.

Forsvareren sier at det er fremlagt at det fantes et regelverk, men at mye tyder på at det ikke ble tatt i bruk i selskapet.

— Styreleder ga uttrykk for at han var overrasket over noen av opplysningene som kom frem om hvordan virksomheten ble drevet.

Aktor krever at selskapet må betale en bot på 600.000 kroner. Dette mener Angelshaug er for mye.

— Nivået er for høyt sammenlignet med tilsvarende saker og reflekterer heller ikke selskapets økonomi. Det gikk med underskudd i 2013, sier han.