Hun er en av dem som har mye mer makt enn folk er klar over, sies det på rådhuset om økonomidirektøren i Bergen kommune. Bybudsjettet for 2015 er på hele 18,2 milliarder kroner og valgene som blir gjort i budsjettet påvirker livet til alle de nærmere 280.000 bergenserne.

Sammen med kommunaldirektør for finans, eiendom og eierskap, Ove Foldnes, har Kristin Ulvang stor innflytelse på hva som kommer i budsjettet. Ifølge sentrale kilder er det Ulvang som lager førsteutkastet til budsjettet, basert på tilgjengelig informasjon som foregående regnskap, rammebetingelser, demografi og planer som er vedtatt i bystyret.

Flere peker også på at byråkratene har fått mer spillerom og makt under finansbyråd Liv Røssland (Frp). Ulvang har jobbet i Bergen kommune siden hun gikk ut som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i 1993. Hun har 24 ansatte i sin avdeling, og alle vedtakssaker fra de andre byrådsavdelingene skal innom Ulvangs avdeling for økonomisk kvalitetssikring før de går videre til politisk behandling.