Sikrer ikke mer vei

Vegvesenet legger ikke frem nye forslag for sikring av veien fra Voss til Arna.

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Det kom frem under onsdagens pressekonferanse om Nasjonal transportplan. Her la transportetatene og Avinor frem sine forslag for hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres det neste tiåret.

Blant forslagene til vegvesenet var det ingen midtdelere mellom Bergen og Voss, noe som har vært et folkekrav etter de mange ulykkene og dødsulykkene på strekningen.

Siden 2000 har 24 personer mistet livet på E16 mellom Bergen og Voss. Bare i fjor var det syv dødsulykker på denne strekningen (se faktaboks).

— Dette er trolig landets verste strekning i 2011, sa Hans-Olav Hellesøe til bt.no i fjor høst. Han har jobbet med analyse av dødsulykker i Statens vegvesen i seks år.

Midlertidig tiltak

— Store deler av denne strekningen vil kreve ny vei for å få på plass midtdelere, sier Paal Fosdal til bt.no etter presentasjonen.

Les også

- Trolig landetsverste strekning

Les også

Dette skal gjøres med dødsveien

Les også

Midtrekkverk: 0 meter

Han er leder for Styring— og strategistab i Hordaland vegvesen, region Vest.

Utover de forslagene Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) nylig presenterte, kommer det altså ikke noe nytt. Midtdelere ville uansett vært et midlertidig tiltak, i påvente av nye veier, mener Fosdal.

— Dette ville heller ikke vært kostnadsfritt, påpeker han.

I et av kapitlene til forslaget, ligger det inne en rekke sekkepostmidler. Hva disse pengene skal brukes til, er ikke avklart ennå.

— Det blir først spesifisert i løpet av høsten, sier Inge Alsaker i vegvesenet.

Han har deltatt i NTP-arbeidet i hordalandsregionen.

Ikke prioritert

Om det kommer midler til sikring av veien i disse sekkepostene, kan ingen vite per dags dato. Fremdeles er det en kjensgjerning at vegvesenet ikke har prioritert midtdelere langs denne strekningen. Det erkjenner også de to.

— Det er ikke blitt plass til det på dette forslaget. Det er store behov i regionen, sier Alsaker.

I dagens NTP-fremlegging kom det også frem at det skal lages en konseptvalgsutredning (KVU) for strekningen Voss-Arna.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har i lang tid samarbeidet om dette prosjektet, som nå skal formaliseres. Det skal skape en helt ny strekning på vei og bane mellom de to stedene.

— Bestillingen på KVU'en kom i dag. Vi går i gang så fort vi kan. Vi kommer til å skissere ulike konsept for hvordan dette kan løses, sier Fosdal.

Utviklingen skal sees i et 30 års perspektiv.

KVU'en kommer til å ta minst et år å gjennomføre. Deretter må forslagene gjennom kvalitetssikringsprosesser.

Mer vedlikehold

Både Fosdal og Olav Finne fra vegvesenet var opptatt av at dette forslaget representerer en helt ny satsing på vedlikehold og forfall.

Les også

Krever strakstiltak på E16

Les også

Ulykkesveien

— Drift, vedlikehold og fornying av infrastruktur har førsteprioritet i denne omgangen, sa Fosdal.

Han påpekte at riksveinettet har forfalt kraftig over flere år.

— Vi må sikre oss at dette arbeidet blir gjort.

Selv om regjeringen bestemmer seg for å kutte i bevilgningene, vil vegvesenet opprettholde satsingen på vedlikeholdet

De har beregnet at forfallet vil koste mellom 25-40 milliarder kroner å forbedre. Vegvesenet har foreslått å bruke 18 milliarder i denne planperioden.

— Da kan vi ta igjen forfallet på 20 år. Får vi 45 prosent økning i bevilgningene, kan vi ta igjen forfallet på 15 år, sier Fosdal.

Hva tenker du om at det ikke kommer flere tiltak for å sikre strekningen fra Arna-Voss?

Publisert

IKKE MER SIKRING: Olav Finne og Paal Fosdal kunne ikke presentere flere sikringstiltak på E16. Foto: RUNE SÆVIG