Sikrer ikke mer vei

Vegvesenet legger ikke frem nye forslag for sikring av veien fra Voss til Arna.