• INN I DEBATTEN: Biskop Halvor Nordhaug stilte spørsmål ved sikkerhetspolitiets formulering på Twitter. Han utdyper kritikken i denne artikkelen. FOTO: SCANPIX

«Som å beklage regnvær»

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug reagerer på PSTs ordbruk.